top of page

Visie

Genezing is meer dan een mechanisch proces. De Chinese Geneeskunde gaat uit van een holistische visie. Dat betekent dat stagnaties of tekorten zich zowel op fysiek, emotioneel en/of spiritueel vlak kunnen afspelen. Vanuit deze visie werken we samen aan het herstellen van jouw balans. Wij zijn ervan overtuigd dat -met het juiste advies en behandeling- jijzelf veel kan doen aan het verbeteren van je gezondheid.  Wij streven ernaar je middels Traditionele Chinese Geneeskunde te helpen in je bewustwordings- en genezingsproces.

Martine Cornelissen:
‘Als vrouw weet ik heel goed wat een enorme uitdaging het is om het evenwicht te vinden én te bewaren tussen een druk leven en toch dicht bij je vrouwelijke kern te blijven. Het is mijn passie om vrouwen te begeleiden in het creëeren van een vruchtbaar leven, in al haar facetten!’

De Chinese karakters Zi Yuan Ting geven goed deze gedachte weer:

子 Zĭ : ‘kind’, maar ook ‘wijze’

源 Yuán : ‘bron’. Het karakter betekent letterlijk: het zuiverste water wat ontspringt diep binnenin de rotsen’. In de Chinese Geneeskunde is Yuan Qi overigens de ‘oorspronkelijke Qi’, de meest kostbare vorm van Qi (energie) in ons lichaam.

亭 Tíng : ‘paviljoen’, oftewel: ‘Praktijk’

Zĭ en Yuán tesamen betekent: ‘het Kind, maar ook de Wijze in je diepste kern.’ De combinatie van Zĭ en Yuán heeft echter nóg een betekenis, namelijk: Moeder en Kind, een verwijzing naar onze expertise in de behandeling van fertiliteitsproblemen.

bottom of page