top of page

Fertiliteit

Zwanger worden gaat helaas niet bij iedereen vanzelf. De laatste jaren is het aantal koppels met vruchtbaarheidsproblemen dramatisch gestegen. Recente cijfers laten zien dat 1 op de 6 paren problemen heeft met zwanger worden en dat ruim 1 op de 39 baby's in Nederland reeds het resultaat is van IVF/ICSI/ECD.

Reeds in de Chinese klassieker Jin Gui Yao Lüe (Essential Prescriptions of the Golden Cabinet, 206 v. Chr. – 220 n.Chr) wordt al gesproken over de behandeling van infertiliteit als gevolg van ‘Koude in de buik’. Daar werd reeds een eerste kruidenformule genoemd die –zoals inmiddels uit modern onderzoek blijkt – de productie van Progesteron verhoogt en daarmee de hormoonhuishouding reguleert.

De oorzaken van infertiliteit zijn zeer uiteenlopend, en daarom is er vanuit TCM-standpunt geen ‘standaard-fertiliteits-behandeling’, elke kinderwens-patiënt vraagt namelijk om een nauwkeurige TCM-diagnose- en behandeling. Het kan zijn dat er bij jou een hormonale stoornis zoals PCOS, Prematuur Ovarieel Falen (POF), Luteal Phase Deficiency (LPD) of stoornissen in de interactie tussen sperma en cervixslijm zijn vastgesteld. Andere mogelijke oorzaken zijn eileiderpathologie,  endometriose, of  verminderde zaadkwaliteit en/of kwantiteit. Maar misschien val je in de grote groep (30%) van koppels met vruchtbaarheidsproblemen die de frustrerende diagnose ‘onbegrepen infertiliteit’ te horen kreeg. En dan?

Waarbij de Westerse vruchtbaarheidsbehandelingen zich merendeels focussen op de hormoonproductie en de voortplantingsorganen, kijkt de TCG op een energetische manier naar het hele systeem van fysieke, emotionele en spirituele aspecten die een rol spelen bij zwanger worden. Zo is een goede doorstroom van energie van groot belang, opdat alle organen van voldoende voeding voorzien kunnen worden. Bij vruchtbaarheidsproblemen zien we vaak dat er ergens een stagnatie van energie is, of juist een tekort. Deze disbalans kan zich uiten als ‘onvruchtbaarheid’. Inmiddels hebben meerdere studies aangetoond dat Chinese Geneeskunde een positief effect heeft op de vruchtbaarheid.

sperm.png

Wat kan de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) doen ter verbetering van de vruchtbaarheid?

In het Chinees kennen wij het gezegde: ‘Tiao Jing Zhong Zi’, wat zoveel betekent als ‘reguleer de cyclus om zaad te planten’. Een cruciale gedachte in de Traditioneel Chinese Gynaecologie is dat je eerst moet zorgen voor een goede voedingsbodem, alvorens er een sterk plantje kan groeien. Net zoals elke architect veel zorg zal besteden aan een goede fundering alvorens een huis te bouwen, zo beschouwt de TCG een gezonde cyclus als de basis voor een succesvolle zwangerschap. Dat is de reden dat wij meestal een optimale voorbereidingstijd van minimaal 3 maanden zullen noemen ter voorbereiding op een zwangerschap of een IVF/ICSI-traject. Deze tijd is nodig om voldoende Yin en Bloed op te bouwen om de eicelkwaliteit en de kwaliteit van het endometrium te verbeteren en te zorgen dat er voldoende yang en doorstroom is in de baarmoeder. Het bestuderen van een Basal Body Temperatuurcurve (BBT) kan een goed hulpmiddel zijn om de TCG-diagnose en -behandeling te fine-tunen. In de Westerse Geneeskunde wordt er vooral gekeken of er 2 fasen zichtbaar zijn qua temperatuur, maar voor ons geeft een BBT-curve veel meer informatie, wij interpreteren de BBT namelijk in energetische termen en passen onze behandeling daarop aan.

Studies laten zien dat Acupunctuur en Chinese kruiden een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een aantal belangrijke onderdelen in een IVF/ICSI/ECD-traject.

Eicelkwaliteit

De basis  voor een gezond embryo ligt uiteraard bij kwalitatief goede ei- en zaadcellen. De vitaliteit en kwaliteit van de gameten valt in de Chinese Geneeskunde onder de Nierenergie.  Deze energie neemt met de leeftijd af. Natuurlijk kan d.m.v. de Chinese Geneeskunde de klok niet worden teruggedraaid, maar acupunctuur en kruiden blijken wél in staat om te zorgen dat er meer zuurstof, nutriënten en bloed naar de ovaria gaat, alsmede verbetert het de respons op de IVF-medicatie. Daardoor kunnen de eicellen beter tot ontwikkeling komen. Door het versterken van de Nierenergie, en het verbeteren van de bloedtoevoer naar de voortplantingsorganen, kunnen acupunctuur en kruiden de eicelkwaliteit- en kwantiteit verhogen. Meer en betere eicellen betekent meer kans op een gezond embryo. Nierenergie verbeteren kost echter tijd, daarom is het belangrijk dat u minimaal 3 maanden voor u de IVF/ICSI ingaat, start met behandeling.

Endometrium-receptiviteit

Een studie uitgevoerd door het Sher Institute for Reproductive Medicine laat zien dat de  dikte van het baarmoederslijmvlies een bepalende factor is bij implantatie. Een zorgvuldige voorbereiding van het endometrium is daarom van groot belang bij een IVF/ICSI of ECD-begeleiding. Het baarmoederslijmvlies moet receptief zijn, dwz dat het niet alleen dik genoeg moet zijn, maar ook dat de microcirculatie in de baarmoederwand goed moet zijn. Wij zullen daarom in de voorbereidende fase met name kruiden en acupunctuur inzetten die meer Bloedenergie naar de Uterus sturen, omdat Bloedenergie de belangrijkste basis is voor de opbouw van het endometrium. In een later stadium komt het versterken van het Nier-yang en het stimuleren van de bloedtoevoer (angiogenese) aan bod, zodat het baarmoederslijmvlies optimaal receptief is voor implantatie.

Verbetering van het sperma

Dezelfde gedachtegang als voor de verbetering van de eicelkwaliteit, gaat ook op voor de verbetering van de zaadkwaliteit. Beiden vallen merendeels onder de Nierenergie in het Chinese denken. Dmv Chinese Kruiden kan zowel de hoeveelheid als de kwaliteit verbeterd worden.

Miskraampreventie

Het miskraampercentage ligt hoger bij IVF/ICSI-zwangerschappen dan bij natuurlijke zwangerschappen. De Traditionele Chinese Geneeskunde heeft in de loop van 2000 jaar een enorme expertise opgebouwd in de preventie van miskramen. Chinese kruiden nemen een belangrijke plaats in in deze fase van de begeleiding tot de 12e zwangerschapsweek. Behalve het voldoende hoog houden van de Progesteron-waarden, kan de TCG ook de groei van de foetus ondersteunen.

Stress-reductie

Een IVF/ICSI-traject brengt extra stress met zich mee. Niet alleen de onzekerheid of ‘het wel gaat lukken’ en het gepuzzel met werkagenda’s, maar ook de hormoonmedicatie zelf zorgt voor verhoogde stressniveaus. Acupunctuur kan veel rust brengen in deze periode. De meeste mensen ervaren acupunctuur als zeer ontspannend, bovendien kunnen wij ook ongewenste bijwerkingen verminderen, dan wel wegnemen, zoals bv vermoeidheid, (medicatie-geïnduceerde) opvliegers, hoofdpijn, etc.

Acupunctuur en Chinese kruiden:

 • reguleert de menstruatiecyclus

 • reguleert de hormoonhuishouding

 • vermindert stress, wat een positief effect heeft op de hormoonspiegels.

 • verbetert de kwaliteit van het vruchtbare slijm / cervixslijm

 • reguleert de ovulatie

 • kan de eicelproductie verhogen en de eicelkwaliteit verbeteren, mits voldoende tijd (3-6 maanden)

 • kan de zaadkwaliteit en –kwantiteit verbeteren (3 maanden)

 • beïnvloedt de bloedcirculatie naar de voortplantingsorganen, waardoor de dikte van het baarmoederslijm verbetert, en de kansen op innesteling toenemen.

 • verkleint de kans op miskraam

Traditionele Chinese Geneeskunde is een goed en veilig middel ter ondersteuning en verbetering van een IVF/ICSI/ECD-traject doordat het:

 • de eicelkwaliteit- en kwantiteit bevordert

 • de zaadkwaliteit- en kwantiteit verbetert

 • de respons op de IVF-medicatie verbetert

 • de bloedtoevoer naar de baarmoeder en ovaria verbetert

 • de dikte en kwaliteit van het endometrium verbetert

 • de bijwerkingen van de IVF-medicatie vermindert, alsook pijn en stress bij de puncties verlaagt

 • de kans op miskraam verkleint

 • de groei van de foetus ondersteunt

 • Stress vermindert

bottom of page